Hopp til hovedinnholdet

Sanddyner og grusstrender

10f Sandyne_Sandfjorden_Berlevåg_PKB
Sanddynevegetasjon i Sandefjorden. Berlevåg, Nordland.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.

Dette er vegetasjon på ustabilt materiale i strandsonen ovafor bølgeslagssonen.

Økologi

Typen er mangfoldig og omfatter sand- og steinstrender, samt mer eller mindre ustabile sanddyner forårsaka av vindtransport av sand innover land. Hit føres også driftvoller med tang. Hver for seg utgjør disse enhetene små areal og opptrer i og like innafor strandkanten.

Fysiognomi

Feltsjiktet viser stor variasjon alt etter stabilitet, substrat, saltpåvirkning og klima. Det kan variere fra grove, tørketilpassa gras på sanddyner til ettårige, låge, salttolerante, til dels sukkulente urter på eksponerte strender. Vegetasjonen er åpen til spredt og som regel artsfattig. Botnsjiktet blir dårlig utvikla. Vier kan forekomme som busksjikt. I Nord-Norge kan vi finne sanddyner som inneholder skjellsand. Her kan mange av reinroseheias arter forekomme. 


Utbredelse

Sand- og steinstrender og driftvoller er utbredt langs hele kysten. Sanddyner med sterk sandbevegelse finnes i første rekke på Jæren, men også videre nordover langs kysten til Finnmark.
10f sanddyne_Sommarhus_Hadsel_1998_YNR.jpg
Flygesanddyner ved Sommarhus. Hadsel, Nordland. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

 Viktige arter

Sanddyner Sanddyner Forstrand Driftvoll Driftvoll
Marehalm Strandtistel Slireknearter Strandrug Strandkål
Raudsvingel Strandarve Strandreddik Raudsvingel Stankstorkenebb
Sauesvingel Bitterbergknapp Meldearter Strandrør Gåsemure
Kveke Blåklokke Dåarter Dåarter Strandkjeks
Sandstarr Fuglevikke Strandarve Strandbalderbrå Burot
Strandkveke Tiriltunge Sodaurt Meldearter Strandkvann
Strandrug Ryllik Klengemaure Hanekam