Hopp til hovedinnholdet

Rissumpskog

8b Myrskog3_Hanestadkjølen_Rendalen_230610_YNR
Rissumpskog med furu. Rendalen, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette er skogdekte myrer på djup, næringsfattig torv der torvlaget har bygd seg opp slik at vegetasjonen har mista kontakten med grunnvannet.

Økologi

Typen opptrer helst i flatt terreng, ofte som ei sone mellom rismyr og fastmark. I nedbørrike strøk finnes det utforminger på grunn torv i litt hellende terreng.
 

Fysiognomi

Furu og bjørk, men også gran kan dominere et glissent, kortvokst tresjikt. Feltsjiktet kan være dominert av dvergbjørk, lyngarter eller torvull. Dette sjiktet kan være åpent slik at et tett botnsjikt av nøysomme torvmoser blir framtredende. Tørre former kan ha lav og heigråmose øverst på tuvene. Gras og urter, med unntak av molte, finnes nesten ikke.
 

Viktige arter

 FuruKreklingTyttebærBjønnskjegg
 BjørkBlokkebærTranebærTorvmoser
 DvergbjørkKvitlyngMolteHeigråmose
 RøsslyngBlåbærTorvullReinlavarter
Utheva skrift: Dominerende arter
 

Utbredelse

Forekommer i hele landet opp til skoggrensa. 
8b Myrskog_Flatøya_Bjarkøy_220606_FAH.JPG
Myrskog med bjørk. Bjarkøy, Troms. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.