Hopp til hovedinnholdet

Lav- og lyngrik granskog

7a lav- og lyngrik granskog4_1412 Slettungdalen_Tinn_22072005_JOH
Lav- og lyngrik granskog. Tinn, Telemark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Granskog kan i enkelte tilfeller forekomme på mark som er fattigere enn blåbærskog.

Økologi

Dette forekommer særlig i fjellskog, men småvokst gran kan også dominere på skrinne areal i granskogområder. Dette kan være et resultat av at furua er tatt ut ved hogst.
 
På godt drenerte elvesletter kan felt- og botnsjikt sammenfalle med lav- og lyngrik skog mens tresjiktet kan nå ned i grunnvannet med røttene og være relativt frodig. I skogreisingstrøk på Vestlandet og i Nord-Norge forekommer plantefelt av gran på svært fattig mark.

Fysiognomi

Som regel småvokst, pistrete gran ofte i blanding med furu og bjørk. På elvesletter kan trærne ha bedre vekst. Felt- og botnsjikt vil være likt med 4a og 6a.

Viktige arter

Gran Røsslyng Blåbær Furumose
Bjørk Fjellkrekling Smyle Torvmoser
Furu Tyttebær Etasjehusmose Reinlavarter
Dvergbjørk Blokkebær Sigdmoser Kvitkrull
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Større areal forekommer helst i fjellskog, ellers finnes spredte, mindre areal i alle granskogstrakter. På Vestlandet og i Nord-Norge opptrer plantefelt på slik mark. 
7a Lav- og lyngrik granskog_Hesjedalen Øyungen_Holtålen_250810_YNR.JPG
Lav- og lyngrik granskog. Holtålen, Sør-Trøndelag. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.