Hopp til hovedinnholdet

Kalkfuruskog

6d Kalkfuruskog, reinsoseinnslag_Røsskleiva Langesund_Bamble_06062007_JOH
Kalkfuruskog med reinrose i Langesund. Bamle, Telemark.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Dette er en type som er avhengig av kalkgrunn og opptrer som regel på grunnlendte kalkrygger i kambro-silurområdene.

Økologi

Typen dekker små areal og betraktes som sjelden og verneverdig i Norge.

Fysiognomi

Vegetasjonen er prega av tørkesterke arter fra lav- og lyngrik furuskog i kombinasjon med næringskrevende, til dels kalkkrevende arter. Skogen er åpen og lys, ofte ispedd noe bjørk, rogn, osp, silkeselje eller asal. Varmekjære lauvtreslag vil kunne forekomme. Lav og lyng dominerer oftest i felt- og botnsjikt, men sauesvingel kan også være dominant. I Nord-Norge går reinroseheias arter ned i denne typen.

Viktige arter

Furu * Mjølbær * Bakkemynte Kusymre Kattefot *
Bjørk * Tyttebær * Bitterbergknapp * Hjorterot Bergstarr
Rogn * Svevearter * Kantkonvall Reinrose Sausvingel *
Eføy Raudflangre Liljekonvall * Flekkmure
Dvergmispel Marisko Bakkemynte Gjeldkarve
* Ikke avhengig av kalkholdig grunn

Utbredelse

Dette er en sjelden enhet som opptrer i kambro-silurområdene i sørlige og midtre deler av landet, men også på gunstige lokaliteter i Nord-Norge. 
6d Kalkfuruskog_Polleidhalvøya_Lyngen_260609_PKB.jpg
Kalkfuruskog på Polleidhalvøya. Lyngen, Troms. Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.