Hopp til hovedinnholdet

Kalkbjørkeskog

4d Kalkbjørkeskog_Høgås Pollneset_Lyngen_240609_PKB
Kalkbjørkeskog. Lyngen, Troms.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO,

Kalkbjørkeskog er en sjelden vegetasjonstype som er avhengig av nær kontakt med kalkrike bergarter.

Økologi

Kalkbjørkeskog er en sjelden vegetasjonstype som er avhengig av nær kontakt med kalkrike bergarter. Typen opptrer på grunnlendt mark eller ustabil forvitrings- og skredjord på kalkberg. Vanntilgangen er liten.

Fysiognomi

Tresjiktet er glissent og lågt, mens feltsjiktet er karakterisert ved ei blanding av tørkesterke arter fra lav- og lyngrik skog (4a) sammen med mange kravfulle arter. I den subalpine bjørkeskogen, kan reinroseheias arter krabbe ned i bjørkebeltet. I låglandet vil dominerende treslag oftest være furu, men dominans av bjørk forekommer.

Viktige arter

Bjørk Fjellkrekling Reinrose Fjellbakkestjerne
Einer Mjølbær Raudslidre Kusymre
Nyperoser Sauesvingel Gulslidre Norsk vintergrønn
Dvergmispel Bergstarr Raudflangre Liljekonvall
Utheva skrift: Dominerende arter. Se ellers arter som under reinrosehei (2d) og kalkfuruskog (6d).

Utbredelse

Sjelden type som bare forekommer i områder med kalkbergarter, i første rekke i fjellskog og i Nord-Norge. 
4d Kalkbjørkeskog_nær Halshøggneset Åkerøya_Harstad_300606_PKB.JPG
Kalkbjørkeskog. Harstad, Troms. Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.