Hopp til hovedinnholdet

Frostmark, rabbetype

2a blokk1 Frostmark rabbetype_Tundradalen_Skjåk_140805_ANB
Frostmark av rabbetype. Skjåk, Opppland.
Foto: Anders Bryn/NIBIO

Vegetasjonstype i mellomfjellet som er utsatt for sterk solifluksjon

Økologi

Opptrer på rabber, flate platå og moderat hellende mark. Snødekket er tynt eller kan mangle helt.

Fysiognomi

Vegetasjonsdekket er tynt og kjennetegna av ei blanding av arter fra rabb og snøleie. Mange arter kan forekomme, men individtettheten er svært låg. Polygonmark forekommer som steinringer i flatt, eller steinstriper i hellende terreng, med oppfrysingsflekker av finmateriale i mellom.

Viktige arter

Musøre Aksfrytle Reinrose * Rublomarter Fjellreinlav
Rabbesiv Stivstarr Issoleie Arvearter * Rabbeskjegg
Snøfrytle * Geitsvingel Fjellsmelle Gulskinn Islandslav
Vardefrytle Rapparter Sildrearter * Snøskjerpe Marklav
Utheva skrift: Dominerende arter; * På kalkholdig grunn
 

Utbredelse

Frostmark av rabbetype opptrer i mellomfjellet. Typen forekommer oftest på litt rikere grunn, da fattige bergarter ikke forvitrer så lett og dermed gir mindre finmateriale som er en betingelse for planteliv i dette høgdelaget.
2a Frostmark rabb kalrik_4974 Vilgesrassa_Alta_090910_FAH.JPG
Frostmark, rabbetype på rik grunn. Alta, Finnmark. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.