Hopp til hovedinnholdet

Frostmark, letype

1c Frostmark lesidetype_4270 Lavangstinden_Balsfjord_050808_PKB
Frostmark, letype. Balsfjord, Troms.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO

Plantesamfunn i øvre del av lågfjellet og i mellomfjellet. Tar over risheias lokaliteter i lesider der substratet er finkorna. På mer grovkorna materiale vil dette bli tørrgrashei.

Økologi

Typen krever et stabilt, moderat snødekke som smelter ut i juni/juli. Sterkt preg av solifluksjon, ofte med polygonmark, er vanlig i høgereliggende områder.

Fysiognomi

Lav og lyng dominerer sammen med musøre. Lavdekket er kortvokst med arter som fjellreinlav, islandslav, saltlav og pigglav. Ellers inngår vedplanter som fjellkrekling, blålyng og steril tyttebær. Urter som fjellsveve, fjelltjæreblom og gullris forekommer vanlig sammen med smyle, stivstarr og rabbesiv. Musøre kan få stor dekning mens blåbær kan finnes spredt på lågtliggende areal. Flere andre snøleiearter forekommer spredt, men gir ikke typen snøleiepreg. Vegetasjonsdekket tynnes ut og blir sterkere påvirka av solifluksjon med høgda.
 

Viktige arter

Musøre Rabbesiv Fjellsveve Islandslav
Fjellkrekling Sauesvingel Gullris Saltlav
Blålyng Geitsvingel Fjelltjæreblom
Smyle Stivstarr Fjellreinlav
Utheva skrift: Dominerende arter
 

Utbredelse

Forekommer stort sett i mellomfjellet, men kan på finstoffrik grunn også gå ned i øvre deler av lågalpin. 
1c Frostmark letype_Sæterfjellet_Oppdal_290811_YNR.JPG
Frostmark, letype med polygondanning. Oppdal, Sør-Trøndelag. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.