Hopp til hovedinnholdet

Fattig edellauvskog

5aq Fattig edellauvskog D1a Blåbæreikeskog_ 1102 Eigeland_Lillesand_20092006_JOH
Fattig edellauvskog med eik. Lillesand, Aust-Agder.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Skog som er dominert av varmekjære lauvtrær på fattig til middels næringsrik mark. Som regel tilsvarer dette næringsgraden blåbærskog under de andre skoggruppene.

Økologi

Typen danner ofte en sone mellom furuskog på toppen av koller og rikere skog nederst i liene.

Fysiognomi

Som regel åpen skog eller kratt med eik som vanligste treslag. Innafor utbredelesområdet til bøk er denne også vanlig. Artsutvalget i skogbotnen er som regel likt det en finner i andre blåbærskoger, men med forekomst av en del sørlige arter som ikke er vanlig i barskogregionen. Blåbærlyng vil ha stor dekning, men ikke i bøkeskogen der mangel på lys og opphopning av strø gir en glissen undervegetasjon. På utsatte steder langs kysten kan disse skogene få preg av krattskog.

Viktige arter

Eik Bjørk Tyttebær Skogstjerne Einstape
Bøk Rogn Røsslyng Gauksyre Blanksigdmose
Furu Einer Maiblom Blåtopp Etasjehusmose
Osp Blåbær Kvitveis Smyle Furumose
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Fattig edellauvskog med eik har sitt tyngdepunkt langs sørlandskysten, men forekommer ellers spredt langs kysten og i fjordstrøk fra Oslofjorden til Nordmøre. Bøkeskog har sin hovedforekomst i Vestfold. 
5af & Fattig bøkeskog med innslag av andre lauvtrær_17084 Vivestad_Re_04102008_JOH.JPG
Fattig edellauvskog med bøk. Re, Vestfold. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.