Hopp til hovedinnholdet

Elveører og grusvifter

10g Elveør,brefront_Jotunheimen_Lom_YNR
Elveør og brefront i Veodalen. Lom, Oppland.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette er vegetasjon på ustabil mark på ører i eller langs elveløp som regelmessig blir oversvømt. Ustabile grusvifter i dalsider, samt brefronter, kan også tas med her.

Økologi

På ørene kan substratet variere fra silt til rullestein, men vil oftest være lettdrenert. Humuslag mangler eller er svært tynt. Næringsinnholdet i lausmaterialet kan variere mye.

Fysiognomi

Åpen, ustabil vegetasjon med variabel artssammensetning, avhengig av vegetasjonens utviklingstrinn, lausmaterialets stabilitet og næringsinnhold samt høgdelag/region. Ørene kan variere fra reine mose- og lavører, til utforminger med et glissent felt- og busksjikt. Busksjikt av klåved eller lågtvoksende vierarter kan forekomme, men ellers bare spredte busker av or, bjørk og pil. Ei rekke sjeldne, konkurransesvake arter kan finnes her. Fjellarter kan forekomme også ned i låglandet.

Utbredelse

Forekommer i hele landet opp i mellomfjellet. 

 Viktige arter

Vierarter Fjellarve Sølvbunke Sivarter Engflette
Klåved Småsyre Smårørkvein Ranksnømose Reinlavarter
Triltunge Setermjelt Bergrørkvein Trappemosearter Saltlavarter
Svevearter Hagelupin Strandrug Kjeldemosearter
Fjellsyre Aurskrinneblom Raudsvingel Sand/fjørgråmose