Hopp til hovedinnholdet

Blautmyr

9d Blautmyr_Kvalvik_Lyngen_250609_LAL
Blautmyr. Lyngen, Troms.
Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.

Denne typen er ei samling av myr med lausbotn.

Økologi

Dette kan være:
  • Strengemyrer med flarker og høljer av gjørme mellom strenger med risvegetasjon som går på tvers av fallretningen.
  • Typiske gjengroingsmyrer, "bleikmyrer", med suksesjoner fra åpent vann, "myrhøl", midt i myra til fastmark i kantene.
Felles for alle utforminger er enten svært mjuk myrmatte eller naken, gjørmeaktig torv. Slike areal lar seg normalt ikke ferdes på.

Fysiognomi

Artsutvalget er meget begrensa og feltsjiktet er sparsomt. Botnsjiktet kan ha et tett og svulmende dekke av torvmoser, men dette kan også være glissent med innslag av bar torv.

Viktige arter

Dystarr Strengstarr Duskull Myrhatt
Flaskestarr Soldoggarter Bukkeblad Torvmoser
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Typen opptrer fra kyst til fjell over hele landet. 
9d Blautmyr_Såttåhaugen Vangrøftdalen_Os_120705_YNR.JPG
Blautmyr. Os, Hedmark. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.