Hopp til hovedinnholdet

Bjønnskjeggmyr

9b Bjønnskjeggmyr_Innerdalen_Sunndal_2003_YNR
Bjønnskjeggmyr. Sunndal, Møre og Romsdal.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette er artsfattig myr med fastmattevegetasjon uten tuvedannelse som er dominert av bjønnskjegg

Økologi

Myrflata er som regel flat med låg vanngjennomstrømming, men kan også finnes i svakt hellende terreng.

Fysiognomi

Typen er svært artsfattig, oftest totalt dominert av bjønnskjegg i feltsjiktet. Torvull og sveltstarr kan dominere i enkelte utforminger. Ris spiller en underordna rolle. Botnsjiktet består av torvmoser. Enheten vil ha en glidende overgang fra ombrotrof karakter til mer preg av jordvassmyr. Enkelte utforminger kan ha innslag av rikmyrarter. Myrmatta er tett og fast, men ofte brutt opp av våte parti.

Viktige arter

Kvitlyng Bjønnskjegg Blåtopp
Røsslyng Torvull Rome
Klokkelyng Sveltstarr Torvmoser
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Forekommer i hele landet opp i lågfjellet, men vanligst i strøk med høg nedbør og næringsfattige bergarter. 
9b Bjønnskjeggmyr_805 Svodvassfjellet_Åseral_14092006_JOH.JPG
Bjønnskjeggmyr. Åseral, Vest-Agder. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.