Hopp til hovedinnholdet

Bebygd areal, åpent

12e Bebygd areal spreitt hytter3_Rondablikk Kvamsfjellet_Nord-Fron_050810_YNR
Bebygd areal, åpent. Hyttefelt på Kvamsfjellet. Nord-Fron, Oppland.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Der bygninger, veier o.l. utgjør mindre enn 50 prosent av arealet, men mer enn 25 prosent, klassifiseres arealet som åpent, bebygd areal. Areal som har mindre enn 25 prosent bebyggelse og veier klassifiseres etter vegetasjonstype.

12e Bebyggelse, åpen_615 Rabben_Jondal_14082007_JOH.JPG
Bebygd areal, åpent. Jondal, Hordaland. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.