Hopp til hovedinnholdet

Anna nytta areal

12f b Anna nytta areal._Slottsparken_31102007_JOH
Anna nytta areal. Slottsparken, Oslo.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Dette er en samleklasse for areal som brukes for spesielle formål. Dette omfatter steinbrudd, grustak, fyllplasser, parkeringsplasser, velte- og lagerplasser for tømmer, flyplasser osv. Areal som alpinanlegg, golfbaner og større parker settes også i denne typen, men gis tilleggssymbol for grasdekning og tresjikt, der dette er til stede.

12f Anna nytta impediment3_Tellnes gruver_Sokndal_18082008_JOH.JPG
Anna nytta areal. Tellnes gruver, Soknedal, Rogaland. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.