Biologisk materiale fra bjørn

Innsamlet materiale fra brunbjørn har siden 2005 vært en stor del av analyse- og forskningsvirksomheten ved NIBIO Svanhovd. De senere år har aktiviteten blitt utvidet til også å gjelde andre nære slektninger av brunbjørn, som isbjørn.

Bjørn1
Brunbjørn. Foto: Steinar Wikan

DNA-overvåkning av brunbjørn

DNA-overvåkning av brunbjørn er basert på innsamling av ekskrementer og hår ute i terrenget og legger grunnlaget for det nasjonale overvåkningsprogrammet og beregningen av antall ynglinger for brunbjørn i Norge. Det innsamlede materialet kommer til oss fra rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn (SNO), og vi ønsker gjerne at lokale turfolk bidrar med å sende inn prøver.

Du kan lære mer om hvordan bjørnehår og bjørnebæsj kan se ut ved å klikke på «Innsamling av bjørneprøver»

Bruker hårfeller

Beregninger av antall brunbjørn i et område kan være vanskelig fordi det er basert på ikke-forstyrrende innsamling av hår og ekskrementer funnet i terrenget. Bruken av hårfeller har vist seg effektive i systematisk innsamling av prøver, spesielt fra store rovdyr som brunbjørn.

Siden 2005 har NIBIO Svanhovd anvendt disse metodene i Norge, Sverige, Finland og Russland, noe som har vist at hårfeller fører til bedre påvisning av hunnbjørner enn innsamling av ekskrementer i terrenget alene.

Isbjørn

Isbjørn er nært beslektet med brunbjørn, og de senere år har vi derfor også brukt våre genetiske metoder til å bidra i forskningen på isbjørn på Svalbard.