Biologisk materiale fra bjørn

Innsamlet materiale fra brunbjørn har siden 2005 vært en stor del av analyse- og forskningsvirksomheten ved NIBIO Svanhovd. De senere år har aktiviteten blitt utvidet til også å gjelde andre nære slektninger av brunbjørn, som isbjørn.

Bjørn1
Brunbjørn. Foto: Steinar Wikan
KONTAKTPERSON