Grunnlagsmateriale til jordbruks-forhandlingene

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden er grunnlagsmaterialet tilbake til 2015 tilgjengelig. Er du interessert i grunnlagsmateriale som er eldre enn fra 2015, ta kontakt med Oddmund Hjukse. 

Grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene 2022

 

Totalkalkylen for landbruket, utredning 1

2.451 MB pdf

Referansebruksberegninger, utredning 2

1.856 MB pdf

Vedlegg til Referansebruksberegninger, utredning 2

0.746 MB pdf

Tabellene til Referansebrukene

0.178 MB xlsx

Resultatkontrollen, utredning 3

4.543 MB pdf

Resultatkontrollen, detaljert del, utredning 3

4.947 MB pdf

Tabellene til Resultatkontrollen

1.664 MB xls

  

Tallgrunnlag til tilleggsforhandlinger 2021

Partene i jordbruksoppgjøret er enige om å starte tilleggsforhandlinger pga. ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer siste året.

Partene har i den forbindelse bedt Budsjettnemnda for jordbruket å utarbeide et anslag for kostnadsendringer i Totalkalkylen fra 2021 til 2022, som følge av prisøkninger på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Notatet fra Budsjettnemnda kan ses her  

 

Tallgrunnlag for tilleggsforhandlinger, utredning 4

0.698 MB pdf

Grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene 2021

    

Totalkalkylen for landbruket, utredning 1

1.442 MB pdf

Referansebruksberegninger, utredning 2

1.588 MB pdf

Vedlegg til Referansebruksberegninger, utredning 2

0.726 MB pdf

Tabellene til Referansebrukene

0.175 MB xlsx

Resultatkontrollen, utredning 3

9.514 MB pdf

Resultatkontrollen, detaljert del, utredning 3

1.353 MB pdf

Tabellene til Resultatkontrollen

1.573 MB xls