Grunnlagsmateriale til jordbruks-forhandlingene

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden er grunnlagsmaterialet tilbake til 2015 tilgjengelig. Er du interessert i grunnlagsmateriale som er eldre enn fra 2015, ta kontakt med Lars Johan Rustad.