Tidlegare pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå tidlegare år.

Driftsgranskingane for 2021, lagt fram i desember 2022

   

Stor auke i jordbruksinntekta i 2021

Nasjonal pressemelding

0.117 MB pdf

Nøkkeltal frå Driftsgranskingane 2021

1.449 MB xlsx

Økt jordbruksinntekt for gjennomsnittsbonden i Nord-Norge i 2021

Pressemelding for Nord-Norge

0.131 MB pdf

Utfyllende om Nord-Norge 2021

0.26 MB pdf

Økning i jordbruksinntekten til bønder i Trøndelag i 2021

Pressemelding for Trøndelag

0.135 MB pdf

Utfyllende om Trøndelag 2021

0.269 MB pdf

Auke i jordbruksinntekta for vestlandsbonden i 2021

Pressemelding for Vestlandet

0.163 MB pdf

Utfyllande om Vestlandet 2021

0.272 MB pdf

Stor auke i jordbruksinntekt for bøndene i Agder og Rogaland 2021

Pressemelding for Rogaland og Agder

0.161 MB pdf

Utfyllande om Rogaland og Agder i 2021

0.273 MB pdf

Økning i jordbruksinntektene på Østlandet i 2021

Pressemelding for Østlandet

0.158 MB pdf

Utfyllende om Østlandet 2021

0.189 MB pdf

 

Driftsgranskingane for 2020, lagt fram i desember 2021


 

Auke i jordbruksinntekta i 2020

Nasjonal pressemelding

0.127 MB pdf

Nøkkeltal frå Driftsgranskingane 2020

1.597 MB xlsx

Økt jordbruksinntekt for gjennomsnittsbonden i Nord-Norge i 2020

Pressemelding for Nord-Norge

0.128 MB pdf

Utfyllende om Nord-Norge 2020

0.23 MB pdf

Betydelig nedgang i jordbruksinntekten til Trønderbonden i 2020

Pressemelding for Trøndelag

0.167 MB pdf

Utfyllende om Trøndelag 2020

0.202 MB pdf

Liten auke i jordbruksinntekta for vestlandsbonden i 2020

Pressemelding for Vestlandet

0.141 MB pdf

Utfyllande om Vestlandet 2020

0.239 MB pdf

Auka jordbruksinntekt for bøndene i Agder og Rogaland

Pressemelding for Agder og Rogaland

0.148 MB pdf

Utfyllande om Agder og Rogaland i 2020

0.277 MB pdf

Økning i jordbruksinntektene på Østlandet i 2020

Pressemelding for Østlandet

0.156 MB pdf

Utfyllende om Østlandet 2020

0.204 MB pdf

Driftsgranskingane for 2019, lagt fram i desember 2020

 

Jordbruksinntekta auka i 2019

Nasjonal pressemelding

0.462 MB pdf

Nøkkeltal frå Driftsgranskingane 2019

1.639 MB xlsx

Nedgang i jordbruksinntekt for viktige husdyrprodusenter i Nord-Norge i 2019

Pressemelding for Nord-Norge

0.481 MB pdf

Utfyllende om Nord-Norge 2019

0.553 MB pdf

Trønder-bondens jordbruksinntekt på vei oppover igjen i 2019

Pressemelding for Trøndelag

0.496 MB pdf

Utfyllende om Trøndelag 2019

0.517 MB pdf

Nedgang i jordbruksinntekta for vestlandsbonden i 2019

Pressmelding for Vestlandet

0.466 MB pdf

Utfyllande om Vestlandet 2019

0.646 MB pdf

Nedgang i jordbruksinntekt for mjølkebøndene i Agder og Rogaland i 2019

Pressemelding for Rogaland og Agder

0.461 MB pdf

Utfyllande om Rogaland og Agder i 2019

0.77 MB pdf

Tørken i 2018 merkes på inntektene til bøndene også i 2019

Pressemelding for Østlandet

0.486 MB pdf

Utfyllende om Østlandet 2019

0.52 MB pdf

 

 

Driftsgranskingane for 2018, lagt fram i desember 2019

 

Tørke svekka jordbruksinntektene i 2018

Nasjonal pressemelding

0.147 MB pdf

Økonomisk nedgang for nord-norske bønder i 2018

Pressemelding for Nord-Norge

0.473 MB pdf

Utfyllende om Nord-Norge 2018

0.548 MB pdf

Stor nedgang i trønderbondens inntekt i 2018

Pressemelding for Trøndelag

0.483 MB pdf

Utfyllende om Trøndelag 2018

0.495 MB pdf

Svak nedgang i jordbruksinntekta for vestlandsbonden i 2018

Pressemelding for Vestlandet

0.397 MB pdf

Utfyllande om Vestlandet 2018

0.563 MB pdf

Jærbonden tente mindre enn bønder i resten av Rogaland og Agder i 2018

Pressemelding for Rogaland og Agder

0.387 MB pdf

Utfyllande om Rogaland og Agder 2018

0.702 MB pdf

Tørken ga inntektssvikt for bøndene på Østlandet i 2018

Pressemelding for Østlandet

0.482 MB pdf

Utfyllende om Østlandet 2018

0.513 MB pdf

Nøkkeltal for Driftsgranskingane 2018

0.124 MB xls

 

Driftsgranskingane for 2017, lagt fram i desember 2018

 

Jordbruksinntektene gjekk ned tre prosent fra 2016 til 2017

Nasjonal pressemelding

0.394 MB pdf

Økonomisk nedgang for nord-norske bønder i 2017

Pressemelding for Nord-Norge

0.412 MB pdf

Utfyllende om Nord-Norge 2017

0.365 MB pdf

Trønderbonden fikk mindre inntekt i 2017

Pressemelding for Trøndelag

0.417 MB pdf

Vestlandsbonden fekk auka jordbruksinntekt i 2017

Pressemelding for Vestlandet

0.396 MB pdf

Utfyllande om Vestlandet 2017

0.587 MB pdf

Stor variasjon i jordbruksinntektene i Agder og Rogaland i 2017

Pressemelding for Agder og Rogaland

0.41 MB pdf

Utfyllande om Rogaland og Agder 2017

0.714 MB pdf

Ujevn inntektsutvikling for bøndene på Østlandet i 2017

Pressemelding for Østlandet

0.413 MB pdf

Utfyllende om Østlandet 2017

0.438 MB pdf

Nøkkeltall for Driftsgranskingane 2017

0.123 MB xls

 

Driftsgranskingane for 2016, lagt fram i desember 2017

 

Svak auke i jordbruksinntektene i 2016

Nasjonal pressemelding

0.219 MB pdf

Uendret økonomi for Nord-Norske bønder

Pressemelding for Nord-Norge

0.231 MB pdf

Utfyllende info om Nord-Norge

0.372 MB pdf

Framgang for landbruksnæringa i Trøndelag i 2016

Pressemelding for Trøndelag

0.233 MB pdf

Auka jordbruksinntekt for vestlandsbonden i 2016

Pressemelding for Vestlandet

0.219 MB pdf

Utfyllande info om Vestlandet

0.36 MB pdf

Godt år for jærbonden i 2016

Pressemelding for Rogaland og Agder

0.216 MB pdf

Utfyllande info om Rogaland og Agder

0.452 MB pdf

Nedgang i jordbruksinntektene for bøndene på Østlandet i 2016

Pressemelding for Østlandet

0.231 MB pdf

Utfyllende info om Østlandet

0.253 MB pdf

Nøkkeltal Driftsgranskingane 2016

0.123 MB xls

   

Driftsgranskingane for 2015, lagt fram i desember 2016

 

Nasjonal pressemelding 2016

Med tal frå 2015

0.208 MB pdf

Pressemelding for Østlandet 2016

Godt år for jordbruket på Østlandet i 2015

0.196 MB pdf

Pressemelding for Vestlandet 2016

Uendra for vestlandsbonden i 2015

0.275 MB pdf

Pressemelding for Trøndelag 2016

Stor framgang for landbruksnæringa i Trøndelag i 2015

0.047 MB pdf

Pressemelding for Nord-Norge 2016

19 prosent høyere inntekter for nord-norske bønder i 2015

0.194 MB pdf

Nøkkeltal for Driftsgranskingane 2016

0.123 MB xls