Kommunal jordsmonnstatistikk

Kommuner der hele eller store deler av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige jordegenskaper i kommunen. Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som er erosjonsutsatt, har dreneringsbehov fra naturens side og har svært god jordkvalitet.

85  prosent av jorda i Hamar kommune har svært god jordkvalitet.
85 prosent av jorda i Hamar kommune har svært god jordkvalitet. Foto: https://kilden.nibio.no
KONTAKTPERSON