AR5 foredrag

AR5_Sammenhenger
Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger, fagdager eller lignende i fylkene.
Innhold kan tilpasses etter behov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: NIBIO
Aktuelle tema kan være:
  • Sammenhengen mellom AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister
  • Oppbygging av AR5 klassifikasjonssystemet
  • Forvaltning av AR5
  • Gårdskart
  • Kilden

Mye av dette bør være kjent på feltkurs og kurs i ajourføring av AR5.

Aktuelt stoff:

Oversikt over sammenhenger AR5, juni 2018

0.319 MB pdf

Presentasjon av metadata

0.354 MB pdf

KONTAKTPERSON