Hopp til hovedinnholdet

AR5 foredrag

Feltkurs 2018_Steonkjer_inne

Vi holder gjerne innlegg på kommunesamlinger, fagdager eller lignende i fylkene. Innhold kan tilpasses etter behov.

Foto: Anna Bjørken/NIBIO

Aktuelle tema for innlegg kan være:
  • AR5 – innhold, bruksområder, klassifikasjonssystem, ajourhold, osv.
  • Sammenhenger - AR5, gårdskart, jordregister og landbruksregister
  • Gårdskart – innhold, funksjonalitet og demo
  • Kilden – innhold, funksjonalitet og demo

Aktuelt stoff:

Oversikt over sammenhenger AR5, juni 2018

0.319 MB pdf

Presentasjon av metadata

0.354 MB pdf