Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom, basert på de samme kildene som gårdskart. Her finner du både bestilling og arkiv.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene