Jordregister

Kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom. Basert på de samme kildene som gårdskart. Her finner du både bestilling og arkiv.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Pålogging

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene