Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

WP_20171101_08_56_34_Pro

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Changes in biochar properties after passing through the digestion system of sheep (SheepChar_2)


Several scientific groups have concluded that the use of biochar as an on-farm management tool should be further investigated. Review articles pinpoint the use of biochar to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from the entire agricultural production, and this should be studied using whole-chain models.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.06.2020
Slutt: juni 2020
Start: juli 2019
Okser til oppfôring

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Blå-grønn BIOGASS Helgeland. Biogassanlegg basert på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor


Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland.

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: juli 2018
Start: mars 2017