Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

DairyMix - Flerkriterievurdering, beslutningsstøtte og styringsverktøy for bærekraftige sirkulære produksjonssystemer i tilknytning til melkeproduksjon

Aktiv SIST OPPDATERT: 10.10.2022
Slutt: feb 2025
Start: mars 2022

Forskere fra 10 universiteter og forskningsinstitutter i Europa og Latinamerika har gått sammen for å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for melkeprodusenter. Formålet er å øke bærekraft og sette fokus på klimavennlige produksjonssystemer som også tar i bruk andre fôrgrøder.

Prosjektleder er Professor Barbara Amon fra Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) i Tyskland. NIBIO bidrar inn i prosjektet med data fra norske fokusbesetninger. I tillegg leder vi arbeidspakke 5.

20220622_105938.jpg
Forskerne i prosjektene DairyMix og MilKey møttes for en ukes workshop på Stasjon Tjøtta på Helgelandskysten i juni 2022. Her fra gårdsbesøk på et av fokusbrukene på Hamnes i Alstahaug kommune.
Status NOT_TRANSLATED
Start- og sluttdato 01.03.2022 - 28.02.2025
Prosjektansvarlig, NIBIO Ellen Elverland
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Ruralis; Norsk Landbruksrådgiving; Teagasc; University College Dublin; ATB; INRAE; ILVO; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; University of Milan; University of Zielona Góra.
Finansieringskilde The partners of the Joint Call of the Cofund ERA-Nets SusCrop (Grant N° 771134), FACCE ERA-GAS (Grant N° 696356), ICT-AGRI-FOOD (Grant N° 862665) and SusAn (Grant N° 696231)

DairyMix prosjektet har som hovedmål å bruke multikriterie analyse til å utvikle et interaktivt verktøy for beslutningsstøtte, modellering av ulike scenarier og smart forvaltning av bærekraftige produksjonssystemer der melk og ulike fôrgrøder inngår. 

Prosjektet er strukturert i fem arbeidspakker. 

WP1: Koordinering og administrasjon av prosjektet.

WP2: Fokusbesetninger og studier av disse. Innsamling av data fra allerede eksisterende databaser, for eksempel: DATAMAN, Eurostat men også utvikling og innsamling av data ved hjelp av OTICE, "the online barn climate and emission control tool".

WP3: Detaljert modellering og analyse av karbon, nitrogen og utnytting av næringsstoffer samt sirkularitet og bærekraft i systemer med melkeproduksjon, der også andre fôrgrøder inkluderes. 

WP4: Bringer WP2 og WP3 sammen i en multikriterie analyse av produksjonssystemer der melk og andre fôrgrøder inngår, basert på indikatorer for sirkularitet og effektiv ressursutnyttelse.

WP5: Sørger for kommunikasjon og publisering av resultater fra prosjektet. Det skal utvikles en interaktiv web applikasjon som i praksis vil fungere som beslutningsstøtteverktøyet "the MilKey/DairyMix platform". Her kan alle brukere analysere data fra sin egen gård og evaluere effekter av potensielle endringer i sitt produksjonssystem. Effekter presenteres både på gårds- og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsfaglige bærekfraftsindikatorer. 

 

Resultatene av dette prosjektet vil være relevante for melkeprodusenter i hele Europa men også andre næringer og produksjoner tilknyttet primærnæringen. Prosjektet er lagt opp slik at resultatene også vil være relevante for samfunnet for øvrig, landbruksforvaltning og myndigheter. DairyMix vil bidra med et viktig steg videre i målet om å redusere klimagassutslipp samtidig som en øker bærekraft og sirkularitet i fôrgrøde og melkeproduksjon. Prosjektet bidrar med konkrete forslag til fleksible og relevante driftsløsninger for det land og det klima som bøndene befinner seg i.

siri forklarer.jpg
Et av de viktigste elementene i prosjektet DairyMix er innhenting av grunndata og informasjon fra melkebønder fra hele Europa. Her ser vi forskerne i ivrig diskusjon med melkeprodusent og veterinær Siri Flaat. Kun hvis beslutningsstøtteverktøyet er basert på faktiske forhold som er relevante for den enkelte produsent, kan det bli et verdifullt verktøy som blir brukt i mange år fremover.
530-357-max_logo partner.png