Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

erfl-20200827-122223 (2)

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer


På oppdrag for Mattilsynet undersøker NIBIO forekomst av plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer på markedet i Norge i 2023. Undersøkelsene omfatter både norskproduserte og importerte vareslag og omfatter prøver av organisk gjødsel, organisk-mineralsk gjødsel, organiske jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier, inkludert kompostjord. 

INAKTIV Sist oppdatert: 13.09.2023
Slutt: apr 2024
Start: jan 2023
Optimalisering av kompostering av blandet planteavfall. Forsøk gjennomført i isolerte binger gitt ulik behandling.

Divisjon for miljø og naturressurser

Kunnskap og tiltak for behandling av avfall med plantevernmidler og for reduksjon av spredning av plantevernmidler i miljøet


Den overordnede visjonen i prosjektet er gjenbruk av organisk materiale med høyt innhold av plantevernmiddel-rester på en bærekraftig måte. Omdanning av plantevernmiddel-rester i planteavfall under kompostering og under anaerob utråtning (biogassprosesser), samt optimalisering av behandlingsforhold for å stimulere til omdanning av de mest tungt nedbrytbare plantevernmidlene, er hovedmålet i prosjektet.

INAKTIV Sist oppdatert: 03.06.2024
Slutt: mars 2024
Start: jan 2021