Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer

INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: apr 2024
Start: jan 2023

På oppdrag for Mattilsynet undersøker NIBIO forekomst av plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer på markedet i Norge i 2023. Undersøkelsene omfatter både norskproduserte og importerte vareslag og omfatter prøver av organisk gjødsel, organisk-mineralsk gjødsel, organiske jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier, inkludert kompostjord. 

Status Pågående
Start- og sluttdato 02.01.2023 - 01.04.2024
Prosjektleder Anne Marit Øverlien
Prosjektansvarlig, NIBIO Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Undersøkelsene skal bidra til å fremskaffe kunnskap om nivåer av plantevernmiddelrester i gjødselvarer generelt, og innhold av ugrasmidler i gruppen pyralider (klopyralid, aminopyralid) spesielt. Formålet er å sikre at organiske gjødselvarer på markedet i Norge ikke inneholder plantevernmiddelrester i nivåer som er skadelig for de plantevekstene produktene er markedsført for.