Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Bedre kunnskap om persistens av klopyralid i norsk jord og planterest

INAKTIV SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: juli 2024
Start: apr 2023

Formålet med prosjektet er å redusere risiko for skade på planteproduksjon og miljø ved økt kunnskap om persistens og nedbrytingshastighet av klopyralid i norsk jord og planterest.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2023 - 01.07.2024
Prosjektleder Marit Almvik
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Prosjektet vil etablere nedbrytingshastighet (DT50lab) og nedbrytingskinetikk for klopyralid i representative jordtyper for korn- og rapsdyrking med og uten planterest fra tre ulike klimasoner i Norge. Prosjektet undersøker hvorvidt nedbrytingen av klopyralid er langsommere i norsk jord sammenlignet med tilsvarende forsøk i jord fra varmere klima og hvorvidt nedmolding av sprøytet planterest er en effektiv metode for å få brutt ned klopyralid i norske jordtyper.