Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

WP_20190514_10_04_48_Pro

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Pollinering i fruktdyrking – effekter av vegetasjon og plantevernmidler på pollinerende insekter


Forskrift om plantevernmidler pålegger yrkesdyrkere å drive integrert plantevern. Dette innebærer blant annet beskyttelse og styrking av viktige nytteorganismer gjennom å vurdere behov for tiltak mot skadedyr, begrense bruk av plantevernmidler samt å tilrettelegge for leveområder. Pollinerende insekter er en svært viktig gruppe av disse, og det har de senere årene vært mye fokus på nedgang av en del arter og generelt tilstanden hos pollinerende insekter.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.05.2020
Slutt: des 2021
Start: jan 2019
WP_20190514_10_04_48_Pro

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Pollination in fruit orchards - effects of floral diversity and pesticides on pollinating insects


The EU directive 2009/128/EC makes integrated pest management mandatory for growers. This also includes conserving and facilitating important “beneficial organisms” by evaluating needs for actions against pests, limit the use of pesticides and facilitating habitats for these organisms. Pollinating insects is a very important group among these organisms, and in the latter years, more and more studies have shown a decline in pollinating insects.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.05.2020
Slutt: des 2021
Start: jan 2019