Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Pollinering i fruktdyrking – effekter av vegetasjon og plantevernmidler på pollinerende insekter

INAKTIV SIST OPPDATERT: 11.05.2020
Slutt: des 2021
Start: jan 2019

Forskrift om plantevernmidler pålegger yrkesdyrkere å drive integrert plantevern. Dette innebærer blant annet beskyttelse og styrking av viktige nytteorganismer gjennom å vurdere behov for tiltak mot skadedyr, begrense bruk av plantevernmidler samt å tilrettelegge for leveområder. Pollinerende insekter er en svært viktig gruppe av disse, og det har de senere årene vært mye fokus på nedgang av en del arter og generelt tilstanden hos pollinerende insekter.

Start- og sluttdato 01.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektleder Bjørn Arild Hatteland
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere Høgskulen på Vestlandet, NINA, Norsk Landbruksrådgiving
Budsjett for NIBIO inneværende år 750 000 NOK
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet - Handlingsplanmidler på integrert plantevern

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan integrert plantevern samt vegetasjon rundt plantekulturer sammen med landskapet kan påvirke pollinerende insekter som honningbier, humler, solitære bier og blomsterfluer. Prosjektet fokuserer på eplehager på Vestlandet i Hardanger og Sogn.

Riktig sprøytetidspunkt med insektmidler vil bli studert ut fra både negative effekter på pollinerende insekter og for å oppnå optimal fruktsetting samt minst mulig skade på avling. Vi vil også undersøke om honningbier og humler har rester etter plantevernmidler. Hovedfokuset vil være på det bredt-virkende insektmiddelet tiakloprid som er et virkestoff i neonikotinoid-gruppen av systemiske plantevernmidler. Videre vil vi undersøke biodiversiteten og mengden av pollinerende insekter i eplehagene og hvordan kantvegetasjon og landskapet for øvrig kan påvirke tilstedeværelsen av ville pollinatorer. Dette kan gi et grunnlag for å se på behovet for å legge bedre til rette for økt biodiversitet av pollinerende insekter i fruktdyrkingsdistrikt og landbruket generelt.

Målgrupper er forvaltningsorganer, fruktnæringen og landbruksrådgivingen. Prosjektet er en videreføring av prosjektet PlantValue som undersøker plantevernregimet i Norge, blant annet i forhold til pollinerende insekter.