Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

DSC_2974-cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Summer farming as an intangible cultural heritage - the process and the result


The value of intangible cultural heritage (ICH), i.e. traditions, knowledge, customs and practices, which have been passed down between generations, has come into focus through the "UNESCO List of Intangible Cultural Heritage and the Register of Good Safeguarding Practices". Today, Sweden has no ICH and only one safeguard practice listed.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.08.2022
Slutt: des 2022
Start: jan 2022
Illustrasjon_SølenDSC_3967-cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Utkast til skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap, Sølen landskapsvernområde, Rendalen kommune, Innlandet Fylke


Utkastet til skjøtselsplan for det helhetlige kulturlandskapet i Sølen landskapsvernområde i Rendalen er utarbeidet på oppdrag fra verneområdestyret for Sølen. Denne rapporten inneholder både en Generell Del (Bele et al. 2017) og en Spesiell Del utarbeidet spesifikt for Sølen landskapsvernområde.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2022
Start: juni 2020
Illustrasjon_Stryn_MG_20210823_194336-cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Skjøtselsplanar for heilskaplege kulturlandskap i tre stølsdalar i Stryn kommune


Utkastet til skjøtselsplanar for det heilskaplege kulturlandskapet i Bødalen, Erdalen og Sunndalen i Jostedalsbreen Nasjonalpark er utarbeidd på oppdrag frå Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre. Skjøtselsplanane for dei tre stølsdalane inneheld både ein Generell Del (Bele et al. 2017) og ein Spesiell Del utarbeidd i 2022.

INAKTIV Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: sep 2022
Start: juni 2021