Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

70317529_2258147141163849_4829411976679522304_n

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Grazecarb. Sustainable livestock systems: reducing GHG emissions and improving production efficiency in grazing sheep


Primary and secondary objectives
The primary objective is to measure in vivo methane (CH4) emission from dairy sheep at pasture
Secondary objectives are:
- To obtain algorithms that can be used in LCA studies to improve estimations of enteric CH4 emissions from grazing sheep
- To define key factors to be targeted to reduce CH4 emissions in grazing sheep
- To contribute to literature on CH4 estimations in grazing animals with methods based on markers

INAKTIV Sist oppdatert: 20.05.2022
Slutt: des 2021
Start: jan 2020
Kviger støymåling

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Effekt av støy fra skytefelt på husdyr


Plutselig støy fra omgivelsene kan oppleves som skremmende for husdyr. Dette kan påvirke produksjon men også skape panikk og dyr som rømmer ut av gjerder. Dette prosjektet skal undersøke effekt av støy fra et militært skytefelt på husdyr, både i fjøs og på beite i nærheten av skytefeltet. Et team av forskere fra NIBIO var i Ulvådalen i Elverum kommune i august 2020 og gjorde registreringer av adferd og aktivitet hos sau, storfe, høns og gris ved hjelp av direkteobservasjoner, videofilm, GPS, aktivitetsmålere og drone. Forsvarsbygg gjorde i tillegg målinger av støy og vibrasjoner. Foreløpig rapport er levert og videolesing samt dataanalyse pågår. Prosjektet er ferdigstilt.

INAKTIV Sist oppdatert: 15.12.2020
Slutt: des 2020
Start: aug 2020