Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

WP_20171101_08_56_34_Pro

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Changes in biochar properties after passing through the digestion system of sheep (SheepChar_2)


Several scientific groups have concluded that the use of biochar as an on-farm management tool should be further investigated. Review articles pinpoint the use of biochar to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from the entire agricultural production, and this should be studied using whole-chain models.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.06.2020
Slutt: juni 2020
Start: juli 2019
Foto: Seyda Özkan Gülzari

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.


Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.05.2020
Slutt: des 2018
Start: feb 2017