Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Kviger støymåling

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Effekt av støy fra skytefelt på husdyr


Plutselig støy fra omgivelsene kan oppleves som skremmende for husdyr. Dette kan påvirke produksjon men også skape panikk og dyr som rømmer ut av gjerder. Dette prosjektet skal undersøke effekt av støy fra et militært skytefelt på husdyr, både i fjøs og på beite i nærheten av skytefeltet. Et team av forskere fra NIBIO var i Ulvådalen i Elverum kommune i august 2020 og gjorde registreringer av adferd og aktivitet hos sau, storfe, høns og gris ved hjelp av direkteobservasjoner, videofilm, GPS, aktivitetsmålere og drone. Forsvarsbygg gjorde i tillegg målinger av støy og vibrasjoner. Foreløpig rapport er levert og videolesing samt dataanalyse pågår. Prosjektet er ferdigstilt.

INAKTIV Sist oppdatert: 15.12.2020
Slutt: des 2020
Start: aug 2020
WP_20171101_08_56_34_Pro

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Changes in biochar properties after passing through the digestion system of sheep (SheepChar_2)


Several scientific groups have concluded that the use of biochar as an on-farm management tool should be further investigated. Review articles pinpoint the use of biochar to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from the entire agricultural production, and this should be studied using whole-chain models.

INAKTIV Sist oppdatert: 27.06.2020
Slutt: juni 2020
Start: juli 2019