Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

20140613 Kålproduksjon i Heia

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

LowImpact - ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources


Biochar technologies show promise as tools for climate smart and environmentally friendly agricultural production, both as tools to improve soil quality and impact greenhouse gas emission from soils and to reduce pesticide pollution to the environment and pesticide residues in food. However, there is a lack of studies integrating these concerns and designing joint solutions.

INAKTIV Sist oppdatert: 17.03.2022
Slutt: juni 2022
Start: jan 2019
Vegetasjonssoner

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Vegetasjonssoners effekt på avrenning av plantevernmidler


Vegetasjonssoner er et vanlig miljøtiltak i jordbruket for å redusere tap av jord og næringsstoffer til vann. Tiltaket har flere positive miljøeffekter, og det kan også ha positiv effekt på redusert tap av plantevernmidler. Vi trenger bedre kunnskap om tiltaket både for optimal utforming og hvilken effekt vegetasjonssoner kan ha for tilbakeholdelse av ulike plantevernmidler. Dette er nyttig også i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler.

INAKTIV Sist oppdatert: 02.09.2021
Slutt: mars 2021
Start: feb 2020