Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

DSC07634

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Persistens av plantevernmidler og effekt på mikrobiell funksjonalitet i jord i norsk bærproduksjon


Jordbær er en av de mest sprøyteintensive kulturene i Norge og det gjøres hyppigere funn av plantevernmidler i norske jordbær enn i importerte jordbær. I 31 prøver av norske frilandsjordbær ble det i 2016 gjort 104 funn av soppmidler. Utgjør plantevernmiddelbruken i jordbærfelt i Norge en miljørisiko? 

INAKTIV Sist oppdatert: 10.05.2020
Slutt: des 2019
Start: mars 2017
Preussen_vev-1200063

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Diagnostikk, virusrensing og kryopreservering av bringebær, bjørnebær og sjalottløk (Rub&Al)

I Norge er bringebær blitt en viktig bærkultur, mens bjørnebær og sjalottløk har et stort potensiale for økt produksjon og forbruk. Alle tre er vegetativt formerte og er ofte infisert med flere plantevirus som kan gi betydelige tap av avling og kvalitet. En stabil produksjon med høy kvalitet forutsetter diagnostikk av plantevirus, virusrensing og en sikker oppbevaring og dyrking av friske morplanter. NIBIO, i samarbeid med Sagaplant, NMBU, Gartnerhallen og Norsk Genressurssenter søkte derfor dette prosjektet for å styrke utviklingen for disse kulturene.

INAKTIV Sist oppdatert: 20.05.2020
Slutt: des 2019
Start: jan 2016