Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Vegetasjonssoner

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Vegetasjonssoners effekt på avrenning av plantevernmidler


Vegetasjonssoner er et vanlig miljøtiltak i jordbruket for å redusere tap av jord og næringsstoffer til vann. Tiltaket har flere positive miljøeffekter, og det kan også ha positiv effekt på redusert tap av plantevernmidler. Vi trenger bedre kunnskap om tiltaket både for optimal utforming og hvilken effekt vegetasjonssoner kan ha for tilbakeholdelse av ulike plantevernmidler. Dette er nyttig også i forbindelse med godkjenning av plantevernmidler.

INAKTIV Sist oppdatert: 02.09.2021
Slutt: mars 2021
Start: feb 2020