Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

PresiHøstkorn: Redusert forbruk av ugrasmidler i korn - skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn

Kamera-styrt frøugras-sprøyting 16. mai 2022. Foto: Therese W. Berge
Aktiv SIST OPPDATERT: 24.04.2024
Slutt: mars 2025
Start: mars 2020

Ugras er svært ofte flekkvis fordelt i åkeren. Korn er en konkurransesterk kultur og tåler en god del frøugras før det får negative konsekvenser. Det vil si at det eksisterer skadeterskler som angir hvor i åkeren ugrastiltak er nødvendig. Presisjonssprøyting (automatisk sensor-basert flekksprøyting) er å ta hensyn til den flekkvise utbredelsen av ugraset i åkeren. Dette vil redusere forbruket av ugrasmiddel betydelig i forhold til vanlig praksis (breisprøyting). På sikt forventes presisjonssprøyting å redusere forbruket av frøugrasmiddel med minst 50 %.

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted Omtale hos Landbruksdirektoratet
Start- og sluttdato 01.03.2020 - 31.03.2025
Prosjektleder Therese With Berge
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere NLR i Østfold og Akershus, kornprodusenter, DAT AS
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet, DAT AS

Presisjonssprøyting forutsetter at det foreligger gyldige skadeterskler for den aktuelle bruken (skadegjører, kultur og årstid). Areal med høsthvete i Norge varierer med år, men synes å øke og har omfattet nær 500 000 dekar enkelte år. I prosjektet fokuserer vi på vårsprøytingen da dette er mest relevant for presisjonssprøyting i høstkorn. Hovedformålet er å etablere gyldige skadeterskler for presisjonssprøyting av frøugrasmidler i høstkorn om våren, samt å formidle prosjektresultater og erfaringer med presisjonssprøyting av ugras i korn. Målgrupper er kornbønder, deres rådgivere, forvaltning og andre interessenter. Hovedtiltakene er storskala feltforsøk i høstkorn og formidlingsaktiviteter. Forventa resultater på kort sikt er gyldige skadeterskler for presisjonssprøyting av frøugras i høstkorn om våren, samt skriftlig og muntlig formidling om prosjektresultater og praktisk erfaring med presisjonssprøyting av ugras i korn.

NIBIO, ved forsker Therese W. Berge, leder prosjektet. Samarbeidspartnere er Norsk Landbruksrådgiving, korndyrkere og Dimensions Agri Technologies AS. Prosjektet er finansiert av «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler» administrert av Landbruksdirektoratet og egeninnsats i Dimensions Agri Technologies AS. Prosjektet innbefatter tre av de åtte prinsippene for IPV (integrert plantevern): «overvåking» av skadegjører (prinsipp nr. 2), skadeterskler (prinsipp nr. 3) og begrenset spredning av plantevernmidler (prinsipp nr. 6).

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Presentasjon om forsøk i 2022 i regi av prosjekt PresiHøstkorn (https://nibio.no/prosjekter/presihostkorn-redusert-forbruk-av-ugrasmidler-i-korn-skadeterskler-for-presisjonssproyting-i-hostkorn?locationfilter=true).