Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

PresiHøstkorn (Redusert forbruk av ugrasmidler i korn - skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn)

Aktiv SIST OPPDATERT: 24.05.2022
Slutt: feb 2023
Start: mars 2020

Ugras er svært ofte flekkvis fordelt i åkeren. Korn er en konkurransesterk kultur og tåler en god del frøugras før det får negative konsekvenser. Det vil si at det eksisterer skadeterskler som angir hvor i åkeren ugrastiltak er nødvendig. Presisjonssprøyting (automatisk sensor-basert flekksprøyting) er å ta hensyn til den flekkvise utbredelsen av ugraset i åkeren. Dette vil redusere forbruket av ugrasmiddel betydelig i forhold til vanlig praksis (breisprøyting). På sikt forventes presisjonssprøyting å redusere forbruket av frøugrasmiddel med minst 50 %.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2020 - 28.02.2023
Prosjektleder Therese With Berge
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Presisjonssprøyting forutsetter at det foreligger gyldige skadeterskler for den aktuelle bruken (skadegjører, kultur og årstid). Areal med høsthvete i Norge varierer med år, men synes å øke og har omfattet nær 500 000 dekar enkelte år. I prosjektet fokuserer vi på vårsprøytingen da dette er mest relevant for presisjonssprøyting i høstkorn. Hovedformålet er å etablere gyldige skadeterskler for presisjonssprøyting av frøugrasmidler i høstkorn om våren, samt å formidle prosjektresultater og erfaringer med presisjonssprøyting av ugras i korn. Målgrupper er kornbønder, deres rådgivere, forvaltning og andre interessenter. Hovedtiltakene er storskala feltforsøk i høstkorn og formidlingsaktiviteter. Forventa resultater på kort sikt er gyldige skadeterskler for presisjonssprøyting av frøugras i høstkorn om våren, samt skriftlig og muntlig formidling om prosjektresultater og praktisk erfaring med presisjonssprøyting av ugras i korn.

NIBIO, ved forsker Therese W. Berge, leder prosjektet. Samarbeidspartnere er Norsk Landbruksrådgiving, korndyrkere og Adigo AS. Prosjektet er finansiert av «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler» og Dimensions Agri Technologies AS. Prosjektet innbefatter tre av de åtte prinsippene for IPV (integrert plantevern): «overvåking» av skadegjører (nr. 2), skadeterskler (nr. 3) og begrenset spredning av plantevernmidler (nr. 6).