Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Landbruksbygg

Divisjon for kart og statistikk

Utredning av byggekostnader og kapital for investering i driftsbygninger i landbruket


I jordbruksoppgjøret 2022 jf. Prop. 120S Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022) er det avsatt midler til en utredning som skal se på om det er geografiske variasjoner i byggekostnader ved bygging av landbruksbygg, samt samspillet mellom privat og offentlig investeringskapital i forbindelse med investeringene som foretas i jordbruket.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.01.2024
Slutt: des 2023
Start: jan 2023
Bilde1

Divisjon for kart og statistikk

Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)


Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i nærheten, 3) skaffe kunnskap for å redusere hindringer og flaskehalser langs verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker og 4) gi råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall og produksjon av nye varer. 

INAKTIV Sist oppdatert: 05.03.2024
Slutt: juli 2023
Start: apr 2019