Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Miljøverdier i mellomrommet – kommunikasjon og formidling av kvaliteter i de "ubrukte" arealene

Foto: Wenche Dramstad
INAKTIV SIST OPPDATERT: 22.01.2024
Slutt: juli 2023
Start: jan 2023

Landskapets mellomrom

Her ønsker vi å skape oppmerksomhet rundt naturkvalitetene som finnes i arealene vi har valgt å kalle mellomrommet. Det vi omtaler som mellomrommene er arealer som ofte er små og inneklemt mellom annen arealbruk. Det dreier seg om veikanter og andre kantsoner, mindre stykker av tidligere jordbruksareal som ikke drives lenger, eller smale striper med vegetasjon langs gjerder eller mellom jordene.

Start- og sluttdato 20.01.2023 - 20.07.2023
Prosjektleder Svein Olav Krøgli
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Landskapsovervåking
Finansieringskilde Norges forskningsråd

Gjennom fire digitale historier vil vi øke engasjement og interesse for betydningen av mellomrommene og deres naturmangfold, et naturmangfold som ofte drukner når oppmerksomheten rettes mot sjeldne eller truede og sårbare arter og arealer.

Her finner du våre fire historier samlet.

P1050875.jpg
Foto: Christian Pedersen
DSC_1025.jpg
Foto: Wenche Dramstad
CP_20140411-175742.jpg
Foto: Christian Pedersen