Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

IMG_1501

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Termoregulering hos hest


Perioder med ekstremvær, inkludert kulde og heteperioder, store nedbørsmengder og snø kan være en utfordring for hester som holdes utendørs i Skandinavia. Systemer med utegang kan i mange tilfeller være et godt alternativ til kostbare og energikrevende stallbygninger og enkelte stalleiere tilbyr nå kontinuerlig tilgang til luftegårder og gruppeoppstalling for å tilfredsstille hestens behov for fysisk aktivitet og sosial kontakt. Ulike hesteraser vil ha ulik forbrenning, forskjellig varmetap til sine omgivelser og svært forskjellig behov for kunstig beskyttelse. Dette finnes det imidlertid lite kunnskap om. Formålet med dette prosjektet var å studere hesters adferd og preferanser  i kaldt vintervær for å kunne gi bedre anbefalinger til private hesteeiere som strever med å finne ut av dekkenbruk, pelslengde og oppstallingsmiljø som ivaretar hestens velferd i aktiv bruk.

INAKTIV Sist oppdatert: 26.10.2020
Slutt: juli 2015
Start: juni 2012
Bilde til nyhetssak Luna og Sara_GHMJ

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Riding Native Breeds


De tre norske hesterasene; nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest, er alle gamle raser med en spesiell kulturell verdi. Rasene sliter imidlertid med å opprettholde en effektiv populasjonsstørrelse. Dette er spesielt kritisk for nordlandshest/lyngshest som i 2013 kun hadde 69 registrerte føll. Nordlandshest/lyngshest er en allsidig rase og brukes i dag i de fleste ride- og kjøredisipliner. Formålet med dette prosjektet var å undersøke potensialet til nordlandshest/lyngshest innen turridningsvirksomhet og reiseliv i Nord-Norge. Den metodiske datainnsamlingen bestod av spørreundersøkelse, case-studie, feltreise, samt nettverksbygging og kunnskapsdeling med ulike interessefeller.

INAKTIV Sist oppdatert: 14.06.2023
Slutt: des 2012
Start: mars 2012