Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Hest i NIBIO

Nordlandshest/lyngshest ved Reisafjorden i Nord-Troms. Foto: Graham Austick, Lyngen Lodge.
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2022
Slutt: des 2017
Start: nov 2011

Hest som næring og hobby har fått en stadig økende betydning i Norge de siste tiårene. Denne økningen medfører nye områder for bruk av hest og dermed også behov for ny kunnskap. Bioforsk har tatt tak i dette behovet og ønsker å bidra til videre vekst basert på forskning og kunnskapsformidling.

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.11.2011 - 31.12.2017
Prosjektleder Grete Helen Meisfjord Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr

Vi har laget en nettside med oversikt over fersk forskning på hest hvor Bioforsk er involvert. Vi har fokus på å gjøre vår forskning tilgjengelig for hesteaktører med ulike interessebakgrunn, og vil fortløpende legge ut våre resultater i form av rapporter og andre publikasjoner. Det er også lagt ut en oversikt over relevante lenker til eksterne nettsider.