Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kornsorter for økologisk landbruk


Målet med prosjektet Kornsorter for økologisk landbruk er økt kunnskap om egenskaper som er viktige for at en kornsort skal være egna til økologisk dyrking. Prosjektets målgruppe er økologiske korndyrkere, kornrådgivere og frøfirma. De viktigste tiltakene i prosjektet er å 1) teste aktuelt sortsmateriale av vårkorn i ulike korndistrikt, 2) framskaffe en metode for å vurdere kornsorters konkurranseevne overfor ugras og 3) vurdere foredlingslinjer av vårhvete for økologisk produksjon. Det forventes at prosjektet gir en oversikt hvilke markedssorter av bygg, havre og vårhvete som er best egna for økologisk dyrking, og bidrar med foredlingsmål og utvalgskriterier for kornsorter for økologisk dyrking. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, Graminor og NLR.

Aktiv Sist oppdatert: 28.04.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023
20220729_130311

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger


En blanding av sorter påvirker luftspredning av patogener gjennom ulike mekanismer. En av disse mekanismene er en «grenseeffekt»; patogen smitter en mottakelig sort, men klarer ikke å smitte naboplanter fra mer resistente sorter. Det er imidlertid lite kunnskap om sortsblanding av høsthvete og vårbygg under norske forhold. 

Aktiv Sist oppdatert: 11.04.2023
Slutt: des 2024
Start: mars 2022