Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kornsorter for økologisk landbruk

Foto: Randi Berland Frøseth
Aktiv SIST OPPDATERT: 30.09.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Prosjektet skal bidra til å framskaffe foredlingsmål og utvalgskriterier for kornsorter for økologisk dyrking, og formidle hvilke markedssorter av vårkorn som er best egnet for økologisk dyrking.

Kornprodusenter gir sine vurderinger av hvetelinjer i et forsøksfelt i Vestfold 16. august 2023. Foto: Randi B. Frøseth
Jon Arne Dieseth, hveteforedler ved Graminor, formidler kunnskap om vårhvetesortene på markdag på NIBIO Apelsvoll 17. august 2023. Foto: Morten Günther
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Randi Berland Frøseth
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster
Totalt budsjett 2 200 000 kr
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Moderne kornsorter som brukes i Norge i dag er foredlet fram for konvensjonell dyrking. Selv om mange foredlingsmål er sammenfallende, vil vektleggingen på enkelte sortsegenskaper være ulik for økologisk og konvensjonell produksjon. Kornplanter med lengre strå, større blader og god evne til å dekke jordoverflaten er ønskelig i økologisk dyrking. Dette er spesielt viktig for hvete som har mer opprett vekst, busker seg mindre, og dermed konkurrerer dårligere med ugras enn bygg og havre. Konkurranseevne overfor ugras blir ikke vektlagt i dagens kornforedlingsprogram, hverken av foredler eller i verdiprøvingen fram til offisiell godkjenning av en sort. Ulike sorter kan ha ulik konkurranseevne overfor ugras. Vi skal teste og sammenligne ulike målemetoder for å komme fram til et verktøy som kan være aktuelt å bruke for å vurdere foredlingsmateriale.

Det er stor genetisk variasjon i vårhvetematerialet som brukes i Graminors foredlingsprogram. Iblant dukker det opp foredlingslinjer med egenskaper som man kan anta kunne vært interessante i økologisk dyrking. Bedre kunnskap om hvilke egenskaper som er viktige for at en sort skal gjøre det bra under økologisk dyrking, og hvilke sortsegenskaper økologiske dyrkere etterspør, vil kunne gjøre kornforedlerne i stand til å gjøre et foreløpig utvalg av et lite antall lovende linjer for økologisk dyrking. Disse kan så testes i forsøksfelt under økologisk dyrking.

Prosjektets målgruppe er økologiske korndyrkere, kornrådgivere og frøfirma. Vi vil bruke feltforsøk med foredlingslinjer som en arena for å involvere kornprodusenter i prosessen med å komme fram til foredlingsmål og utvalgskriterier for kornsorter for økologisk dyrking.

De viktigste tiltakene i prosjektet er å 1) teste aktuelt sortsmateriale av bygg, havre og vårhvete i ulike korndistrikt, 2) framskaffe en metode for å vurdere kornsorters konkurranseevne overfor ugras og 3) vurdere foredlingslinjer av vårhvete for økologisk produksjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, Graminor og NLR.