Hopp til hovedinnholdet
Aktiv SIST OPPDATERT: 28.04.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Målet med prosjektet Kornsorter for økologisk landbruk er økt kunnskap om egenskaper som er viktige for at en kornsort skal være egna til økologisk dyrking. Prosjektets målgruppe er økologiske korndyrkere, kornrådgivere og frøfirma. De viktigste tiltakene i prosjektet er å 1) teste aktuelt sortsmateriale av vårkorn i ulike korndistrikt, 2) framskaffe en metode for å vurdere kornsorters konkurranseevne overfor ugras og 3) vurdere foredlingslinjer av vårhvete for økologisk produksjon. Det forventes at prosjektet gir en oversikt hvilke markedssorter av bygg, havre og vårhvete som er best egna for økologisk dyrking, og bidrar med foredlingsmål og utvalgskriterier for kornsorter for økologisk dyrking. Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO, Graminor og NLR.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Randi Berland Frøseth
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Korn og frøvekster
Totalt budsjett 1900000