Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

ebba kvadrat

Divisjon for matproduksjon og samfunn

JordbærSmak


Jordbær er en viktig bærart med lange tradisjoner i Norge. De norske bærene har en høy status blant forbrukerne. Klimaet i Norge ligger til rette for dyrking av jordbær med god smak, men sesongen er kort og forbrukernes ønske om tilgang på jordbær hele året har ført til en kraftig importøkning de siste årene. Om norske jordbær skal konkurrere med importerte bær i vekstsesongen og beholde sin høye status, er det viktig å ha fokus på smak og kvalitet.

Aktiv Sist oppdatert: 13.09.2023
Slutt: des 2026
Start: jan 2023
Fra et forsøksfelt

Divisjon for matproduksjon og samfunn

GrønnFangst. Bruk av fangvekster i grønnsaksproduksjonen for redusert klima og miljøbelastning.


Grønnsaksproduksjonen er intensiv, både med hensyn til jordarbeiding, gjødsling og plantevern. Dette utgjør en betydelig risiko for både klima og miljø ved blant annet næringsutvasking, utslipp av klimagasser, jordforringelse/tap av karbon og jordpakking. Flere studier har vist at bruk av fangvekster i produksjonen kan redusere slik negativ påvirkning, men få studier har undersøkt effekter i grønnsaksproduksjonen.

Aktiv Sist oppdatert: 18.12.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023