AP5 Formidling

SussCat logo-1

Logo: Anne de Boer

En effektiv formidlingsstrategi er vesentlig for optimal og rask bruk og utnytting av SusCatt resultat og innovasjoner.  Hvis vi lykkes i å finne tiltak som gi bedre effektivitet i mjølk- og stofekjøttproduksjon, vil disse tiltakene bare forbedre bærekrafta til europeiske storfehold om de blir tatt og brukt av mange produsenter. I tillegg vil støtte av informerte forbrukere som etterspør mer bærekraftig produsert mjølk og storfekjøtt være en viktig støtte for en slik prosess.    

Som forskere er vi vant til å kommunisere med kollegaer via publisering i fagfellevurderte tidsskrift eller presentasjoner på konferanser. Men disse formidlingskanalene mangler mulighetene for grundige diskusjoner med kollegaer eller mellom forskere og andre fagfolk og meningsbærere, inkludert forbrukere. Hovedmålet med AP5 er å utvide formidlinga av relevant kunnskap som har kommet fram i SusCatt, utover forskingsmiljø, ut til bønder, andre i næringa, politikere, kostholdseksperter og forbrukere.  

SusCatt norsk faktaark

1.241 MB pdf

SusCatt English fact sheet

0.737 MB pdf

SusCatt presentation

Initial ERA-Net SusAn Projects Seminar. Bilbao, Spain, 23-24 Nov 2017

8.557 MB oxps

SuCatt poster

Poster laget til ERA NET SusAn mid-term seminar

0.74 MB pdf

butlerportrait.jpg
Gillian Butler

Leader

Participants

Håvard Steinshamn (NIBIO)
Tomasz Sakowski (IGAB)
Elisabet Nadeau (SLU)
Ulf Sonesson (RISE)
Carsten Malisch (CAU)
Flaviana Gottardo (UP)
suscatt image.png