Hopp til hovedinnholdet

Stabilisering og redusert erosjon i skråninger- forslag til Naturfareforum NMBU/NIBIO

INAKTIV SIST OPPDATERT: 04.03.2020
Slutt: mars 2019
Start: nov 2018

Denne spørreundersøkelsen kom i stand etter møte med Naturfareforum der NIBIO la frem forslag om et forskningsprosjekt om bruk av vegetasjon for å unngå erosjon og jordskred (ingeniørbiologiske tiltak). Styringsgruppa i Naturfareforum var positive til prosjektforslaget, men ønsket i første omgang et prosjekt for å kartlegge erfaringene som finnes i etatene og at dokumentasjon av forskningsbehovet utvikles i samarbeid med etatenes fagpersoner.

 

Status Avsluttet
Start- og sluttdato 01.11.2018 - 31.03.2019
Prosjektleder Dominika Krzeminska

Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; hydrologiske forhold, tekniske løsninger, vegetasjonsvalg og jord/geologiske forhold. Det ble sendt til relevante kontaktpersoner i Statens vegvesen (SVV), Bane NOR og Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Besvarelsene fra etatene er systematisert og sammenstilt i denne rapporten.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Prosjektet innhentet informasjon om dagens erfaringer med tiltak for skråningsstabilisering, felles praksis og trender i Norge. Spørreskjema ble utarbeidet av en tverrfaglig forskningsgruppe og inneholdt følgende tema; hydrologiske forhold, tekniske løsninger, vegetasjonsvalg og jord/geologiske forhold. Det ble sendt til relevante kontaktpersoner i Statens vegvesen (SVV), Bane NOR og Norges Vann- og energidirektorat (NVE). Besvarelsene fra etatene er systematisert og sammenstilt i denne rapporten.