Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

MetFure

Fure-erosjon observert i Trøgstad kommune, vår 2013. Foto: Torsten Starkloff
INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.06.2021
Slutt: mars 2021
Start: jan 2018

Metodeutvikling til kvantifisering av fure-erosjon på landbruksarealer (MetFure).

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2018 - 01.03.2021
Prosjektleder Jannes Stolte
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk

Prosjektets hovedmål er å utvikle og teste drone-fotogrammetri til å kvantifisere fure-erosjon og estimere bidraget av denne erosjons typen til det totale jordtapet i Norge.

Prosjektet har følgende delmål:

i. Økt kunnskap om hvor på jordbruksarealer og under hvilke vær- og klimaforhold fure-erosjon oppstår.

ii. Økt kunnskap om hvor mye fure-erosjon bidrar til avrenning av partikler og næringsstoffer til overflatevann.

iii. Utvikle en bruksanvisning for å kunne kartlegge fure-erosjon ved hjelp av et vanlig kamera beregnet for forvaltning og den enkelte bonde.

Prosjektets målgruppe er særlig landbruks- og vassdragsforvaltningen, fra nasjonalt til lokalt nivå.