Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Mer Norsk Løk: Nye norske løkprodukter og optimalisert dyrking og lagring av løk i et endret klima

Aktiv SIST OPPDATERT: 16.12.2021
Slutt: des 2025
Start: sep 2021
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.09.2021 - 01.12.2025
Prosjektleder Pia Heltoft Thomsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt

I dette prosjektet skal det utvikles nye fremtidsrettede og markedstilpassede løkprodukter til det norske markedet. Det skal sikres god produktkvalitet og redusert svinn fra råvarelager og pakkeri gjennom optimalisering av faktorer som påvirker råvarekvaliteten ut fra lager og pakkeri.

Det skal gjennomføres en markeds- og forbrukerundersøkelse og det vil bli testet nye produkttyper og pakninger både med utgangspunkt i eksisterende løkproduksjon og i nye arter og sorter av løk som vil bli dyrket i forsøk hos norske løkprodusenter.

I prosjektet skal det gjennomføres en kartlegging av dyrkingspraksis hos norske løkprodusenter. Det skal gjennomføres dyrkingsforsøk under kontrollerte klimabetingelser og hos løkprodusentene. Forsøkene skal undersøke effekten av ulike vanningsstrategier og vekstavslutningsmetoder på løkens kvalitet og lagringsstabilitet.

Det skal undersøkes faktiske lagringsforhold hos norske løkprodusenter ved å gjøre en kartlegging av kommersielle lagre. Det vil også i småskala forsøkslagre bli undersøkt hvordan ulike tørkestrategier i starten av lagringsperioden påvirker kvaliteten.

Bilde oppstartsmøte løkprosjekt 2021.jpg