Hopp til hovedinnholdet

Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet

Foto: Line Johansen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 22.01.2021
Slutt: des 2020
Start: jan 2020

For å ivareta gode leveområder for pollinatorer i jordbrukslandskapet er det behov for mer kunnskap om hvilke tiltak som er mest kostnadseffektive og hvordan virkemidler kan utformes. Dette prosjektet vil gi kunnskap om hvilke areal i et vanlig jordbrukslandskap som fungerer som gode leveområder for pollinatorer.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2020 - 31.12.2020
Prosjektleder Line Johansen
Totalt budsjett 1000000

Målet med prosjektet er å kartlegge leveområder og blomsterressurser for pollinatorer i kulturlandskapet for så å evaluere tiltak i jordbruket som på en praktisk og kostnadseffektiv måte fremmer pollinatorer.

To skjøtselsmodeller skal evalueres
To skjøtselsmodeller som begge sikrer gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet vil bli evaluert på bakgrunn av resultatene fra dette og andre prosjekter. Den ene modellen fremmer heterogen skjøtsel på lokal skala mens den andre modellen fremmer helhetlig skjøtsel av hele kulturlandskapet. 

Prosjektet har bred målgruppe
Målgruppen for prosjektet er alle som er avhengige av pollinering i sin jordbruksproduksjon, aktører som skjøtter semi-naturlig eng og andre leveområder som er viktige for pollinatorer i tillegg til miljø- og landbruksfovaltningen, både på regionalt og nasjonalt nivå. Prosjektet er særlig relevant for Nasjonal pollinatorstrategi.

De forventede resultatene vil bidra til kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold og pollinatorer i jordbrukslandskapet. Kunnskapen kan brukes til å utforme eller fortsette med tiltak som sikrer og opprettholde pollinatorers nettverk av gode leveområder i kulturlandskapet.