Hopp til hovedinnholdet

i-SoMPE

Jorde_ktg

Varighet: Februar 2021-Juni 2024

Prosjektledere: CRAW i Belgia, CREA i Italia og Agroscope i Sveits.
 

I det interne EJP Soil-prosjektet i-SoMPE har det blitt laget en oversikt over velutprøvde og nye dyrkingssystemer og jordbrukstiltak for bærekraftig forvaltning av jord. Utbredelse og relevans av dyrkingssystemene og jordbrukstiltakene, og deres virkning på ulike jordhelseindikatorer, karbonlagring, utslipp av drivhusgasser med mer har blitt kartlagt per agroøkologisk sone. Dette gjør det mulig å se hvilke metoder som er relevante – og hvilket potensial de har – i de ulike sonene. NIBIO har vært ansvarlig for kartlegging i Norge.

Til sammen ble hundre dyrkingssystemer og jordbrukstiltak undersøkt. 58 av dem var velutprøvde, mens de resterende ble spilt inn som nye og innovative metoder. I tillegg ble muligheter og barrierer for gjennomføring av tiltak eller endring av driftssystem, som blant annet økonomiske barrierer, også undersøkt. NIBIO undersøkte i den forbindelse muligheter og barrierer for et direktesåingssystem («Karbon Agro», Conservation Agriculture) i de fem sonene som Norge ble delt inn i.

Prosjektet har utviklet et interaktivt kart der man kan se hvor utbredt bruken av både de velutprøvde og innovative dyrkingssystemene og jordbrukstiltakene er i ulike klimasoner i Europa. For å utforske kartet, klikk på lenken til venstre. Velg «maps» og deretter enten «A - Soil management practices» eller «B - Innovations, Experiences and specific applications» for å se utbredelsen av ulike dyrkingssystemer og jordbrukstiltak som dukker opp i rullegardinmenyen.