Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Bærekraft i arktisk lokalmatproduksjon

Foto: Brødkorn.no
INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.07.2022
Slutt: des 2023
Start: juli 2022

Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om sammenhengen mellom bærekraft og lokalmatproduksjon i arktisk, og gjøre denne kunnskapen kjent blant lokalmatprodusenter i landsdelen.

Start- og sluttdato 01.07.2022 - 31.12.2023
Prosjektleder Frøydis Gillund
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Finansieringskilde Prosjektet finansieres av statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland, gjennom Arktiske midler

Prosjektet vil undersøke sammenhengen mellom bærekraft og lokalmatproduksjon, og hvordan lokalmatproduksjon i arktisk kan bidra til måloppnåelse av FNs bærekraftsmål. Gårdbrukerne har en nøkkelrolle i utviklingen av bærekraftig lokalmat, og om de ikke vet hva "en bærekraftig produksjon" innebærer vil veien være lang til ønsket utvikling.  

Gjennom dette prosjektet vil lokalmatprodusenter får bedre forståelse av bærekraftig matproduksjon. Dette vil både kunne bidra utvikling av nye og bærekraftige matprodukter, øke konkurransekraften for lokalmat fra arktisk, samt danne et viktig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av en bærekraftig lokalmatnæring i regionen.