Korn og frøvekster

Avdeling korn og frøvekster arbeider med anvendt forskning innen korn, oljevekster, belgvekster og frøavl. Avdelingen leverer kunnskap om agronomiske løsninger som fremmer avling og kvalitet, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas.

Konkret vil dette omfatte agronomisk forskning og utvikling innen følgende temaer og samspillet mellom disse:
 

  • Arter, sorter og vekstskifteJordarbeiding, jordpakking, jordstruktur
  • Etablering og planteutvikling inkludert overvintring av høstsådde vekster
  • Næringsforsyning og gjødslingsstrategier, kvalitetssikring av gjødslingsnormer og –anbefalinger
  • Plantevernstrategier
  • Høstestrategier og -teknikk
  • Vårt ansvarsområde omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon
DAL-20120919-151123.jpg
Hveteåker (Triticum aestivum). Foto: Lars Sandved Dalen.