Korn og frøvekster

Avdeling korn og frøvekster arbeider med anvendt forskning innen korn, oljevekster, belgvekster og frøavl. Avdelingen leverer kunnskap om agronomiske løsninger som fremmer avling og kvalitet, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas.

KONTAKTPERSON
DAL-20120919-151123.jpg
Hveteåker (Triticum aestivum). Foto: Lars Sandved Dalen.