Landskaps-overvåking

Avdeling landskapsovervåking er tverrfaglig sammensatt, og arbeider med dokumentasjon, analyse og forskning på landskap og landskapsendringer. Det skjer blant annet gjennom fotografering og kartlegging av arealbruk og elementer i landskapet, og deres fordeling geografisk, lokalt og nasjonalt.

KONTAKTPERSON
Mer om "Systematisk overvåking av jordbrukslandskap"
Landskapsovervaking-bilde-norsk.jpg
Foto: Frode Bentzen/NIBIO