Fotoarkiv

Bileta i arkivet kan nyttast vederlagsfritt i redaksjonell samanheng. Bileta er berekna til bruk i omtale og presentasjon av NIBIO sine aktivitetar. For anna bruk, vennligst kontakt instituttet. Fotograf og kjelde må oppgjevast.

KONTAKTPERSON
screenshot av bildearkiv.JPG