Hopp til hovedinnholdet

Forskere samler frø fra frisk ask

21-DAL-20151028-111049

Foto: Lars Sandved Dalen

Askeskuddsjuken kom til Norge i 2006 og har til nå angrepet asketrær langs kysten fra Østfold til Nordmøre. Nå samler skogforskerne askefrø for å redde kommende generasjoner asketrær fra soppangrepet.

Askeskuddsjuke truer asketrær i store deler av Europa, også i Norge. Siden 2006 har tusenvis av norske asketrær blitt angrepet av askeskuddsjuke, men det viser seg at noen asketrær tilsynelatende tåler soppangrepene bedre enn andre. Nå ønsker skogforskerne å samle inn frø fra frisk ask.

NIBIO-biolog Mari Mette Tollefsrud jobber med trærs genetikk og er en av forskerne som deltar i redningsarbeidet. Forskerne har valgt ut friske trær fra ulike steder på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Etter innsamlingen skal frøene spires opp og plantes ut for å utsette dem for naturlig infeksjon av askeskuddbeger.

– Forhåpentligvis vi de innsamlede frøene gi flere friske og motstandsdyktige asketrær. Det er viktig å hegne om de trærne som holder seg friske og samle inn frø som kan gi opphav til friske trær, forklarer Tollefsrud.

Skogforsker og soppekspert Halvor Solheim ved Nibio har forsket på askeskuddsjuken i flere år.

– Vi har fulgt askeskuddsjukens forflytninger hver sommer de siste seks årene. Nå har den kommet så langt nord som til Nordmøre. I Europa sprer den seg stadig lenger sørover og vestover, forteller Solheim.

Askeskuddsjuken etablerer seg på blad og bladstilker. Hvis askeskuddsjuken kommer forbi bladfeste før bladfall om høsten vil den vokse i grener og stamme i treets hvileperiode om høsten og vinteren. Neste sommer er angrepne skudd døde. Unge asketrær dør raskt, mens eldre trær kan klare seg i mange år.

Det er soppen askeskuddbeger som forårsaker askeskuddsjuken. Det finnes ingen tiltak som kan hindre spredning og videre fremvekst av askeskuddsjuken.

 

Formål

Innsamlede askefrø vil kunne gi flere friske og motstandsdyktige asketrær

Finansiering: Norsk Genressurssenter